Isolatie Daken

Men zegt wel eens dat daken van in Vlaanderen gelegen woningen tegen 2020 moeten worden geïsoleerd. Maar is dat wel zo? Wat riskeer je als je dat niet doet?

In Vlaanderen bestaat een zogenaamde dakisolatienorm. Die trad in werking begin 2015. Deze norm geeft strafpunten aan woningen die niet voldoende zijn geïsoleerd.
...