Wie mag voorzitter zijn van de algemene vergadering van mede-eigenaars?

Wie mag voorzitter zijn van de algemene vergadering van mede-eigenaars?

In appartementsgebouwen heeft er minstens één keer per jaar een algemene vergadering van mede-eigenaars plaats. Wie mag er op die vergadering optreden als voorzitter? De voorzitter van de algemene vergadering van mede-eigenaars moet de vergadering leiden.

Wat moet die persoon juist doen?

De voorzitter moet de algemene vergadering in goede banen houden. Zo moet hij of zij bijvoorbeeld de bespreking van punten op de agenda openen en afsluiten en de discussie over bepaalde programmapunten leiden.

Het is verder onder andere zijn of haar taak de aanwezigen op te roepen om te stemmen, de stemresultaten mee te delen en de goede orde bewaren. Bij dit alles kan hij of zij als dat nodig is zelfs de vergadering schorsen.

U merkt dus dat dit een ganse waslijst is waarbij het belangrijk is iemand aan te stellen die deze taak ook aankan.

Wie kan men aanduiden?

De voorzitter van de algemene vergadering moet één van de mede-eigenaars binnen het gebouw zijn. Een volmachtdrager die tegelijk geen eigenaar is kan niet worden aangesteld. Ook de syndicus kan niet worden aangeduid als voorzitter. Overigens hoeft diegene die als voorzitter wordt aangesteld geen deel uit te maken van de raad van mede-eigendom.

Er zijn meerdere kandidaten

De voorzitter moet worden aangesteld bij aanvang van de vergadering. Zijn er meerdere kandidaten voor de functie, dan dient er te worden gestemd. De mede-eigenaar die de meeste stemmen achter zijn naam krijgt wordt voorzitter.