Wie betaalt de rekening als de terrassen aan renovatie toe zijn?

Wie betaalt de rekening als de terrassen aan renovatie toe zijn?

In heel wat appartementsgebouwen in België zijn de terrassen aan renovatie toe. Wie mag daarover beslissen en wie betaalt de rekening? Het is belangrijk vooreerst na te gaan of de werken moeten gebeuren aan de private dan wel de gemene delen van het gebouw. In de meeste appartementsgebouwen geldt als regel dat de dragende constructies van het terras gemeenschappelijk zijn en de vloerbekleding op zich privatief. In de statuten van het gebouw kan je nagaan hoe het in jouw gebouw juist zit.

Wie beslist?

Als de werken moeten gebeuren aan de gemeenschappelijke delen, dan moet de beslissing om de werken te laten doen genomen worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Deze beslist in de regel met een ¾ meerderheid van stemmen. De syndicus kan wel alleen beslissen over kleine herstellingen aan de gemene delen en dringende ingrepen om schade te vermijden.

Wie betaalt?

De kosten van werken aan de gemene delen worden verdeeld tussen de mede-eigenaars. In het reglement van mede-eigendom staat hoe die verdeling gebeurt. Meestal gebeurt ze in functie van de waarde van de appartementen. Dat betekent dat ook eigenaars van appartementen die geen terras hebben meestal mee moeten betalen voor de renovatie van de terrassen.

Verrassingen vermijden

Als je een bestaand appartement wil kopen is het belangrijk na te gaan of er werken gepland zijn. Je moet de kosten daarvan namelijk mee betalen. De makelaar of notaris die het appartement verkoopt is verplicht om allerhande informatie op te vragen bij de syndicus en die aan jou te geven. Zo kan je de notulen van de algemene vergaderingen van de vorige drie jaar krijgen. Daarin zie je welke werken er aan het gebouw gepland zijn.