Mag de bewoner van een gelijkvloers appartement de tuin gebruiken?

Mag de bewoner van een gelijkvloers appartement de tuin gebruiken?

Je bent eigenaar van een appartement. De bewoner van het gelijkvloers wil de gezamenlijke tuin van het gebouw gebruiken. Mag hij dat wel? Kan je vragen dat hij de tuin dan op zijn kosten onderhoudt.

Op dagen dat het mooi weer is zit de bewoner van het gelijkvloers met een strandstoel in de tuin van het gebouw. Of hij doet daar zelfs af en toe een barbecue. Is dat toegelaten?

Bekijk de statuten

De tuin van het appartementsgebouw maakt in principe deel uit van de gemene delen van het gebouw. Dat betekent dan ook dat de bewoner van het gelijkvloers daar niet meer rechten op heeft dan andere mede-eigenaars. Wat die rechten zijn vind je overigens terug in de statuten van het gebouw (en eventueel ook deels in het reglement van inwendige orde).

Niettemin kan er in de statuten van het gebouw een bepaling staan die aangeeft dat één van de mede-eigenaars exclusief een bepaald deel van de tuin mag gebruiken. Ook de algemene vergadering kan zo’n recht gegeven hebben (met een 3/4e meerderheid).

Wat mag/moet hij doen?

Als aan één van de mede-eigenaars een exclusief gebruiksrecht wordt gegeven kan het zijn dat de statuten ook aangeven wat de eigenaar juist mag doen. De tuin wijzigen door daar bijvoorbeeld een zwembad in aan te leggen kan hij allicht niet. Aan het gebruik van de tuin kunnen in de statuten ook verplichtingen worden gekoppeld. Zo kan bepaald worden dat de gebruiker de tuin op zijn kosten moet onderhouden.

Het kan gewijzigd worden

Zelfs als er een gebruiksrecht werd gegeven aan één van de mede-eigenaars, kan dat later worden ingetrokken (en dit bijvoorbeeld omdat de betreffende eigenaar het stukje grond niet degelijk onderhoudt). Hiervoor is een ¾ meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering nodig en eventueel ook een aanpassing van de basisakte.