Kan je de syndicus om een vertaling vragen van de notulen van de algemene vergadering?

Kan je de syndicus om een vertaling vragen van de notulen van de algemene vergadering?

Stel: je bent eigenaar van een appartement in Brussel. De algemene vergadering heeft steeds plaats in het Frans. Ook de notulen worden door de syndicus in het Frans opgesteld. Mag je als Nederlandstalige daar een vertaling van vragen? Als eigenaar van een appartement ga je misschien wel naar een algemene vergadering van mede-eigenaars die een andere taal gebruikt dan jouw moedertaal. Heb je het recht om een vertaling te vragen van de notulen die nadien worden opgesteld?

Geen wettelijke regels over het taalgebruik.

Welke taal moet worden gebruikt op een algemene vergadering van mede-eigenaars is niet wettelijk geregeld. De meerderheid van de aanwezigen kan daar in principe over beslissen, tenzij er een andere regeling zou staan in bv. de statuten. Ben je bijvoorbeeld mede-eigenaar van een appartement aan de Belgische kust met allemaal Franstaligen, dan zou de algemene vergadering prefect in het Frans kunnen plaatsvinden.

Je kan een vertaling vragen

De wet op de appartementsmede-eigendom laat je wel soms toe een vertaling te vragen van bv. de notulen van de vergadering naar de streektaal. Zo kan je perfect eisen een Nederlandse vertaling te krijgen van de notulen van de algemene vergadering van een gebouw gelegen aan de Belgische kust. Ook als de mede-eigendom in een tweetalig gebied zoals Brussel gelegen is, kan elke mede-eigenaar een vertaling vragen in het Nederlands en in het Frans. Een Duitser die bijvoorbeeld eigenaar is van een appartement aan de Belgische kust kan integendeel geen vertaling in het Duits vragen.

Wie zorgt ervoor?

De syndicus moet zorgen voor deze vertaling en dit binnen een redelijke termijn. De kosten hiervan vallen ten laste van de Vereniging van Mede-eigenaars.