Hoe vaak vindt de algemene vergadering van mede-eigenaars plaats?

Hoe vaak vindt de algemene vergadering van mede-eigenaars plaats?

De meeste appartementseigenaars denken dat er binnen een appartementsgebouw sowieso maar één algemene vergadering per jaar plaats heeft. Dat is echter niet altijd het geval.

Minstens één vergadering

Per jaar moet er minstens één algemene vergadering georganiseerd worden. Die wordt gehouden tijdens de in het reglement van mede-eigendom vastgelegde periode. Dat betekent dus dat de algemene vergadering in kwestie steeds in dezelfde periode van het jaar bijeenkomt.

Bijkomende vergaderingen kunnen

Er kunnen ook meerdere vergaderingen per jaar plaatsvinden. Zo’n bijkomende vergadering kan door de syndicus bijeengeroepen worden telkens er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

Bovendien moet de syndicus een bijkomende vergadering bijeenroepen op verzoek van één of meer mede-eigenaars die tenminste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek moet via een aangetekende brief aan de syndicus worden gericht. Als de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

Je wordt op de hoogte gebracht

De syndicus moet je van de vergadering op de hoogte brengen. Hij moet dat in principe doen via een aangetekende brief tenzij je akkoord ging met een andere manier van oproepen. Wijzig je je adres, breng de syndicus daarvan dan op de hoogte. Hij mag namelijk de oproeping sturen naar het laatst door hem op het ogenblik van de verzending gekende adres.