Is in een klein appartementsgebouw een syndicus nodig?

Is in een klein appartementsgebouw een syndicus nodig?

Ook in een klein appartementsgebouw heb je een syndicus nodig. Dit geldt niet als je de enige eigenaar bent in het gebouw of als de aard van het gebouw rechtvaardigt dat er geen syndicus is.

De ‘appartementswetgeving’ is in principe van toepassing op alle appartementsgebouwen. Het maakt daarbij niet uit of ze groot of klein zijn. Je kan van die regel ook niet zomaar afwijken als alle eigenaars in het gebouw het daarmee eens zijn.

Dat betekent dan ook o.a. dat je ook in een klein gebouw een syndicus moet aanstellen, dat er een algemene vergadering van mede-eigenaars moet zijn enz.

De uitzonderingen

Op die regel zijn er twee ‘uitzonderingen’. Vooreerst is dat het geval als alle appartementen in het gebouw van één eigenaar zijn. In dat geval moet geen syndicus worden aangesteld. Verkoopt de eigenaar in de loop van de jaren één of meerdere appartementen in het gebouw dan wordt de appartementswet wel van toepassing.

De wet speelt ook niet als de aard van het onroerend goed dit rechtvaardigt. Dit is bv. het geval als de goederen slechts een beperkt onderhoud vergen en het beheer ervan slechts een eenvoudige organisatie vraagt. Bij de invoeging van deze bepaling in de wet dacht de wetgever bv. aan een parking. Bij een discussie of deze voorwaarde vervuld is heeft de rechter het laatste woord.

Zelfs als de aard van het goed het rechtvaardigt moeten alle mede-eigenaars van hetzelfde gebouw het ook nog eens zijn dat de wet niet speelt. Van zodra één van de eigenaars dit wil is de wet toch van toepassing