Een appartement kopen: deze info moet je zeker doornemen!

Een appartement kopen: deze info moet je zeker doornemen!

Voor je een appartement koopt, is het belangrijk meer te weten over de werking en de kosten van de mede-eigendom. Bekijk daarom grondig de informatie die je van de makelaar of notaris krijgt.

Verplichte info

Een makelaar of notaris die een appartement verkoopt is verplicht allerhande informatie op te vragen bij de syndicus. Hij moet je die als kandidaat-koper vervolgens ook geven. Bezorgt de makelaar je de informatie niet spontaan vraag ze dan op.

Welke?

Je kan bij de makelaar vooreerst een kopie opvragen van de basisakte van het gebouw, van het reglement van mede-eigendom alsook van het eventuele reglement van inwendige orde.

  •  de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar.
  •  het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal. Ook wordt de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten meegedeeld.
  •  informatie over de achterstallen die de verkoper heeft in zijn bijdragen.
  • een overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in verband met de mede-eigendom.
  • een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd.

Wat lees je erin?

In deze stukken zie je o.a. wat de rechten zijn van de mede-eigenaars en hoe de kosten binnen het gebouw verdeeld worden.

Je kan er tevens uit afleiden of er naar de nabije toekomst grote werken gepland zijn in het gebouw en hoeveel de maandelijkse kosten zoal bedragen. Verder kan je eruit afleiden of er discussies zijn tussen de mede-eigenaars en welke procedures hangen voor de rechtbank (bv. tegen de aannemer, tegen buren enz).

Een grondig onderzoek van deze gegevens kan je aankoopbeslissing misschien beïnvloeden. Door alles goed te bekijken vermijd je alvast later met verrassingen te worden geconfronteerd.