Dringende beslissing binnen een appartementsgebouw?

Dringende beslissing binnen een appartementsgebouw?

In principe is er binnen een appartementsgebouw jaarlijks één algemene vergadering van mede-eigenaars. Het kan gebeuren dat er zich enkele maanden na deze vergadering bepaalde werken opdringen in het gebouw. In dat geval biedt de wet de mogelijkheid daarover een beslissing te nemen zonder dat een algemene vergadering van mede-eigenaars moet worden bijeengeroepen.

In de appartementswet staat namelijk dat eigenaars binnen het gebouw de mogelijkheid hebben om schriftelijk beslissingen te nemen die normaal behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en zonder dat de algemene vergadering bijeengeroepen wordt.

Niet voor alles

Deze mogelijkheid bestaat niet voor beslissingen waarvoor een authentieke akte nodig is of voor wijzigingen aan de statuten van het gebouw.

De voorwaarden

Bovendien moeten om zo’n beslissing te kunnen nemen alle mede-eigenaars het daarmee eens zijn. Ze moeten akkoord zijn met de werkwijze (schriftelijke beslissing) en het besluit in kwestie. Ze moeten dit ook schriftelijk bevestigen (via brief, mail of fax). Van deze schriftelijke beslissingen moeten door de syndicus notulen opgesteld worden